Nepravidelná autobusová doprava

Bus travel

Na nepravidelnú autobusovú dopravu ponúkame viaceré druhy autobusov od štandardného až po luxusný. Rozsah dopravy zahŕňa krátke akcie (školské výlety, futbalové zápasy, turistiké exkurzie) podľa objednávky, stredne dlhé akcie v rámci Slovenska až po dlhšie zahraničné zájazdy.

Bus travel

Ceny sú riešené dohodou, podľa druhu autobusu 1,00 – 1,20 € za 1 km, stojné 5,00 € za 1 hodinu pri krátkych akciách, starostlivosť o vodičov (ubytovanie, stravovanie) – konkrétna dohoda podľa druhu prepravy, špeciálne poplatky (napr. poplatky za tunel, trajekt a pod.) – tiež konkrétna dohoda.

Bus travel

Konečná dohodnutá cena v rámci Slovenska sa zvyšuje o DPH. Pri ceste do zahraničia sa DPH neplatí.